Aktuellt

22-23/5 Sverigeläger IOGKF Sweden i Örnsköldsvik

24/5 Träning inställd

3/6 Gradering och avslutning barnträning

Våra lokaler – Dojo (道場)

Okinawa goju-ryu södertörn är en ideéll förening vars verksamhet är utbildning i traditionell karate. Föreningens målsättning är att sprida kunskap om Okinawa Goju-Ryu.

Föreningen bildades 1989 i Gubbängen och tränade i Gubbängshallen. Under 1993 tröttnade föreningen på dåliga träningstider och slitna lokaler och började leta efter en lämplig lokal för en egen dojo. Efter mycket sökande hittade föreningen en lokal vackert belägen i Björkhagen bredvid Marcus kyrkan.

cleaning

Ordet Dojo (道場) är ett japanskt namn för en plats där spirituell utveckling sker. Träningen leds av sensei Henrik Enbuske, 5 dan, som assisteras av sempai Roland, Niklas och Jakob.

Föreningen är ansluten till IOGKF (International Okinawa Goju-Ryu Karate Do Federation), Nationella IOGKF-Sweden och Svenska Budoförbundet.

Föreningens avgifter för medlemmar omfattar två delar. En medlemsavgift som bekostar avgifter till IOGKF, Stockholms budoförbund och Svenska budoförbundet. Avgift omfattar också försäkringsskydd för föreningens medlemmar under träning. Träningsavgiften avser att bekosta lokalhyra och underhåll av Dojon.

Dojo_2

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.